EPDK’dan deprem bölgesi için elektrik ve doğal gaz kararı: Sayaç okuma, fatura ve borç işlemleri ertelendi

EPDK’nin hususa ait konsey kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 6 Şubat 2023’te meydana gelen sarsıntılardan etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetlerinin tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki aktif yahut kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta tansiyondan bağlı sanayi abone kümesindeki elektrik tüketicileri, orta tansiyondan bağlı “kamu ve özel hizmetler dalı ile öbür abone” kümesindeki elektrik tüketicileri ile kamu hükmî kişiliğine haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri haricindeki elektrik tüketicilerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Sayaç okuma ve okuma bildiriminin içeriği” başlıklı 32’inci hususu kapsamında, sayaç okuma süreçlerinin 31 Mayıs 2023’e kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine karar verildi.

Aynı yönetmeliğin “faturalama temeli ve dönemi” başlıklı 33’üncü unsuru kapsamında fatura tahakkuk ve tahsilat süreçlerinin de 31 Mayıs’a kadar ertelenmesi ve bu süredeki toplam elektrik tüketimine temel fatura bedelinin 2023 yılı haziran ayı fatura periyodundan itibaren gecikme artırımı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Yönetmelik kapsamında 6 Şubat’a kadar tahakkuk etmiş fakat tahsil edilememiş elektrik tüketim borçlarına ait “zamanında ödenmeyen borçlar” başlıklı 35’inci hususunda yer alan ikinci bildirim yapma süreçlerinin, elektrik kesme süreçlerinin, teminat bedelinden mahsup süreçlerinin ve bildirimlerinin, perakende satış kontratı fesih süreçlerinin ve bildirimlerinin, yasal takip süreçlerinin ve bildirimlerinin, 31 Mayıs’a kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine ve bu husus kapsamında elektriği kesilmiş olan kullanım yerlerinin elektriklerinin tüketicilerin talepte bulunması halinde, ödeme şartı aranmaksızın, bağlanmasına karar verildi.

Öte yandan, EPDK’nin Resmi Gazete’de yer alan diğer bir konsey kararına nazaran, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle inanılmaz hal kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen yerlerde misyonlu tedarik şirketleri, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine Ait Kalite Yönetmeliği’nin 39’uncu hususunda bahsedilen Misyonlu Tedarik Şirketi Ticari Kalite Tablosu’nda (Tablo-10) bulunan müddetler ile hizmetlere ilişkin tazminat yükümlülüklerinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere muaf tutulacak.

Doğal gazda sayaç okuma süreçleri de durduruldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), harikulâde hal (OHAL) kapsamındaki birtakım vilayetlerde 31 Mayıs 2023’e kadar tüm doğal gaz konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan başka tüm tüketicilerin sayaç okuma süreçleri de durduruldu.

EPDK’nin hususa ait Konsey kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna nazaran, 6 Şubat 2023’te meydana gelen sarsıntılar nedeniyle OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerinin, zelzele sonrası dağıtım faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak hedefiyle gerekli olan hizmetler (acil müdahale, bakım-onarım, kaçak arama, acil 187, davet merkezi, müşteri şikayet müracaat süreçleri, gaz açma süreçleri vb.) hariç olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan müddetli yükümlülükleri OHAL mühletince ertelenecek.

OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen vilayetlerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetlerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki doğal gaz abonelikleriyle ilgili olarak 21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Mart 2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 31 Mayıs 2023’e kadar, tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan başka tüm tüketicilerin Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin “tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma” başlıklı 48’inci unsuru kapsamında sayaç okuma süreçleri durdurulacak.

“Hizmetin durdurulması” başlıklı 44’üncü unsur kapsamında, acil müdahale nedeniyle can ve mal güvenliğini korumak emeliyle yapılması gereken kesintiler ile başka mevzuat yeterince yapılması gereken kesintiler dışındaki kesintiler ve bu kesintilere ait bildirimler de 31 Mayıs 2023’e kadar durdurulacak.

“Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakhuk ve faturalandırma” başlıklı 48’inci husus ve “Faturaların Ödenmesi” başlıklı 49’uncu husus kapsamında fatura tahakkuk ve tahsilat süreçleri 31 Mayıs 2023’e kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenecek.

Bu süredeki toplam doğal gaz tüketimine temel fatura bedeli, 2023 yılı haziran ayı fatura devrinden itibaren gecikme artırımı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.

Borçtan ötürü doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulmuş olan tüketicilere, talepte bulunulması halinde, ödeme şartı aranmaksızın tekrar doğal gaz verilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir