Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın: Sözleşmeliler kadroya geçirilmeli

Anadolu Sıhhat Sen Genel Lideri Necip Taşkın, kamuda çalışan sözleşmelilerin tek bir çatı altında toplanarak özlük ve mali haklarındaki mağduriyetin giderilmesini istedi.

Cem YILDIRIM / ANKARA

Taşeron personeller, EYT, süreksiz ve mevsimlik emekçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın 6. Devir Toplu Sözleşmesi’nde yer alan maddeyi bir an evvel hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizen Anadolu Sıhhat Sen Genel Lideri Necip Taşkın, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

MAĞDUR EDİLDİLER

– Kamuda çalışan 4-B’li sözleşmeliler 2011 ve 2013 yıllarında takıma geçirildi. 663 sayılı KHK’nın 45/A unsuruna nazaran kamu vazifesine alınanlardan 3+1 süreyi dolduranlar 657 sayılı Kanunun 4/A hususu kapsamına alınırken, 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında işe alınanlar süresiz olarak bu kontrat konumunda kaldılar. Süresiz kontratlı çalışanlar özlük ve mali haklar bakımından mağdur edilmiştir.

HAKLARI KISITLI

– 663 sayılı KHK’nın 45/A hususu kapsamında yeni atanan işçi takıma geçebilirken tıpkı koşullarda işe alınan, birebir eğitimi görmüş, birebir işi yapan işçi 4/B kapsamında kalmıştır. Burada bir haksızlık vardır. Çünkü 4/B kapsamında çalışanlar; takımlı memurlar üzere Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanına giremiyorlar. Kontratlı işçinin eşinin de kontratlı çalışması halinde fakat eş durumundan mazeret tayin hakkı var. Kontratlı işçinin kullanılmayan yıllık müsaadesi bir sonraki yıla aktarılmıyor. Kontratlı işçi yurt dışı eğitim hakkından yararlanamıyor. Tayin halinde harcırah alamıyor, kademe ve derece hakkından yararlanamıyor; münasebetiyle toplumsal haklardan yararlanamıyor, mali hakları düşük, özlük hakları kısıtlı…

MORAL VE MOTİVASYONU ETKİLİYOR

– Süresiz kontratlı işçinin hak mağduriyeti Anayasa’nın 55. Hususuna, “eşit işe eşit ücret” ve “eşitlik ilkesine” alışılmamıştır. İdari ve hukuksal münasebetler dikkate alındığında hangi statüde olursa olsun kontratlı çalışanların uğradığı hak kayıpları büyük bir adaletsizliğe yol açmakta ve toplumsal hukuk devleti prensipleriyle bağdaşmamaktadır.

– Bu adaletsizlik çalışma barışını bozmakta, moral ve motivasyonu etkileyerek iş randımanını de olumsuz etkilemektedir. İşçi ortasında ayrımcılığa ve memnuniyetsizliğe neden olan bu adaletsiz uygulamanın sona erdirilmesini ve kamuda çalışan periyodik süresiz ayrımına bakılmaksızın tüm kontratlı çalışanların takıma geçirilmesinin sağlanmasını istiyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir