6. sınıf teşekkür alma şartları nedir? Teşekkür nasıl alınır, teşekkür puanı kaç?

Karen devrinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler not ortalamaları ve puanları ile ilgili ayrıntıları araştırarak takdir, teşekkür dokümanı ile ilgili durumlarını araştırdı. Bu bahiste en çok merak edilen mevzulardan biri de “Karnede 3 olursa takdir alınır mı” konusu oldu. Pekala, 6. sınıf teşekkür alma kaideleri nedir?

6. sınıf TEŞEKKÜR ALMA KURALLARI NEDİR?

Teşekkür, takdir ve üstün muvaffakiyet dokümanı ile ödüllendirme

MADDE 160-

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin konseyi, derslerdeki çaba ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık mühleti 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, periyot puanlarının yüklü ortalaması 70,00 cilt aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür evrakı,

b) 85,00 ve daha üst olanları takdir dokümanı,

c) Ortaöğrenim mühletince en az üç öğretim yılının bütün periyodunda takdir dokümanı alanları üstün muvaffakiyet belgesi

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada kelamı edilen 5 günlük devamsızlık mühleti, tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim muhtaçlığı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir